Vereniging van Nederlandse Reflexzone Therapeuten (VNRT)

De Vereniging van Nederlandse Reflexzone Therapeuten (VNRT) is de beroepsvereniging van gekwalificeerde zelfstandig werkende reflexzonetherapeuten. Haar licentieleden hebben naast een gedegen opleiding op Hbo niveau ook reguliere medische kennis, diepgaande kennis van de reflexzonetherapie en kennis van voeding en omgangskunde. Licentieleden van de VNRT worden beëdigd en zijn onderworpen aan regels en normen die zijn vastgelegd in een beroepsprofiel, in gedragscodes op het gebied van informationele privacy, persoonlijke integriteit, hygiëne en praktijkinrichting. De VNRT verplicht haar leden tot het volgen van jaarlijkse bijscholingsdagen. Daarnaast houden zij collegiaal contact via intervisie en visitatie.

Op de website van de VNRT kunt u informatie vinden omtrent het vergoeden van reflexzonetherapie door de diverse ziektenkostenverzekeraars.

De VNRT kent tevens een klachtenregeling en bemiddelt bij klachten volgens de Wet kwaliteit klachten geschillen zorg. Voor meer informatie hierover kunt u terecht op de website van de VNRT.

 

De RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) is een overkoepelende brancheorganisatie voor beroepsverenigingen in de complementaire zorg en in die hoedanigheid een gesprekspartner voor zorgverzekeraars en overheid om de belangen van de aangesloten therapeuten te behartigen. Een onderdeel hiervan is TCZ dat het tuchtrecht regelt voor de aangesloten leden. Voor meer informatie hierover kunt u terecht op de website van de RBCZ.