Traditionele Chinese Geneeswijzen (TCG) en Reflexzonetherapie

Wat houdt Traditionele Chinese Geneeswijze (TCG) in?

Het uitgangspunt hierbij is dat alles (het universum, de aarde, planten, dieren en mensen) uit energie (chi of ki) bestaat en nodig heeft en deze energie een yin en een yang pool heeft. Het zijn tegenpolen van elkaar zoals licht en donker, dag en nacht, zomer en winter, warm en koud, hard en zacht, de zon en de maan enz. Maar tevens bevatten ze ook een element van de ander waardoor ze elkaar nodig hebben en elkaar aanvullen en in evenwicht houden. Gezondheid wordt hierbij gezien als het stabiele evenwicht tussen yin en yang. Ziekte is derhalve het gevolg van een tekort of een teveel van één van de twee waardoor er een verstoring van het evenwicht ontstaat en ziektesymptomen tot uiting komen.

Naast dit yin/yang principe hanteert de TCG de Vijf Fasenleer. Dit houdt in dat alles uit vijf fasen bestaat en in cycli verloopt. Elke fase omvat verschillende kenmerken en is ook in alles terug te vinden. Het (Chinese) jaar heeft bijvoorbeeld vijf seizoenen namelijk de lente, zomer, nazomer, herfst en de winter en elk seizoen is verbonden met een element met zijn specifieke kenmerken, processen, werkingen, klimaat, organen en emoties.

Deze elementen heten Hout, Vuur, Aarde, Metaal en Water. Elk element omvat specifieke kenmerken en processen. Ook in het menselijk lichaam zijn deze elementen terug te vinden en hier omvatten zij specifieke energiesystemen waaraan o.a. organen, weefsels en emoties zijn gekoppeld. Deze organen en weefsels worden door deze elementen gevoed, gesteund en gecontroleerd. Dit gebeurt via de energiebanen in het lichaam, meridianen geheten en het yin/yang principe. Aangezien de elementen met elkaar in verbinding staan, elkaar voeden, steunen en controleren kan een verstoring bij één element ook gevolgen hebben voor een ander element. De TCG richt zich dus op het in stand houden of het herstellen van het evenwicht tussen yin en yang en de Vijf Fasenleer en de elementen. Op dit principe zijn ook bijvoorbeeld de Chinese bewegingsleer (Tai Chi) en Chi Kung gebaseerd.

Verstoringen in het evenwicht tussen deze vijf elementen, het yin/yang principe zijn heel goed te behandelen via Reflexzonetherapie omdat de behandeling van de reflexzones een directe invloed heeft op organen en weefsels en dus ook op de elementen. Ook kan acupressuur, auriculo en/of meridiaanmassage toegepast worden om het evenwicht in de elementen te herstellen.