Alle aangeboden therapieën zijn aanvullend op de reflexzonetherapie en ondersteunen daarmee de basis therapie van de behandeling namelijk reflexzonetherapie. Deze wordt vergoed  door de meeste zorgverzekeraars in het aanvullende zorgpakket. Om zeker te zijn of reflexzonetherapie wordt vergoed is het raadzaam om uw polisvoorwaarden te checken of contact op te nemen met de zorgverzekeraar of op de site van de VNRT te kijken welke zorgverzekeraars vergoeden. Alle therapieën kunnen ook ter ontspanning worden aangeboden, echter dan vervalt de vergoeding door zorgverzekeraars.

Kosten behandeling 1 uur:  € 55,-

Kosten behandeling ½ uur:  € 30,-

Tot 24 uur voor een afspraak is annuleren kosteloos.

Bij een eerste behandeling wordt een anamnese afgenomen waardoor dit meer tijd in beslag neemt maar maximaal 2 uur duurt. Hier komt een behandelplan met doelen uit voort wat met u besproken zal worden bij een vervolgafspraak. Tijdens de eerste afspraak wordt u geïnformeerd over de Wet kwaliteit klachten geschillen zorg en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In verband met een wettelijke verplichting wordt bij een eerste afspraak ook gevraagd uw identificatiepapieren mee te nemen en wordt door middel van een behandelovereenkomst uw toestemming gevraagd inzake de AVG.

Alle therapeuten werkzaam in de complementaire zorg zijn verplicht aangesloten bij een beroepsvereniging (VNRT), een overkoepelende brancheorganisatie (RBCZ) en de Kamer van Koophandel (KvK 08214305) en voldoen daarmee aan alle eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen. De VNRT kent tevens een klachtenregeling en bemiddelt bij klachten volgens de Wet kwaliteit klachten geschillen zorg. Voor meer informatie hierover kunt u terecht op de website van de VNRT.

Vanaf 2016 geldt de nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), deze wet is ter vervanging van de oude Wet bescherming privacy. Per 25 mei 2018 zal deze wet worden gehandhaafd.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat een dossier wordt aangelegd, dit is een wettelijke verplichting. Behalve NAW-gegevens bevat dit dossier ook aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandelingen. Ook kunnen in het dossier gegevens van andere zorgverleners worden opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn. Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in het dossier en ben ik gebonden aan een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Ik zal mijn uiterste best doen om uw privacy te waarborgen door zorgvuldig om te gaan met uw persoonlijke en medische gegevens en ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. 

Gegevens uit uw dossier kunnen voor de volgende doelen gebruikt worden:

om andere zorgverleners te informeren (dit gebeurt alleen met uw toestemming), voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing, een klein deel van de gegevens wordt gebruikt voor financiële administratie (NAW-gegevens, geboortedatum, datum behandeling, korte omschrijving/code van de behandeling, kosten van behandeling). 

Als er om andere redenen gebruikt moet worden gemaakt van uw gegevens, zal ik u eerst informeren en uw toestemming vragen. Volgens de wet op de behandelovereenkomst worden dossiers 15 jaar bewaard. 

 

Voor meer informatie of een afspraak maken kunt u mailen of bellen.